Controller RX 1500

Stavebnicová mikroprocesorová riadiaca jednotka zaisťujúca ovládanie, kontrolu, monitorovanie a archiváciu technologických dát motorgenerátorov.

Moderná technológia riadiaceho modulu RX zaisťuje vysokú spoľahlivosť, jednoduchú obsluhu, programové nastavenie parametrov podľa možností zariadenia a požiadaviek užívateľa v širokom rozsahu. Prepojenie s PC umožňuje diaľkové riadenie a kontrolu agregátu, vrátane zápisu pamäti technologických dát (histórie).

Použitie

Jednotka je určená pre všetky typy starých a nových tuzemských a zahraničných elektrocentrál vybavených naftovými, benzínovými a plynovými motormi. Controller sa tiež uplatní v iných technologických celkoch napr. chladiarenská technika, čerpacie stanice a pod.).

Základný modul RX umožňuje

 • štartovanie motora pri výpadku siete podľa zadaných parametrov
 • dvojstupňovú kontrolu prevádzkových parametrov zariadenia (teplota vody, oleja, tlak oleja, otáčky motora, napätie a frekvencie generátora, napätie batérií, únik LPG a ďalších parametrov podľa individuálnych požiadaviek užívateľa
 • automatický alebo ručný testovací režim
 • diaľkové riadenie, monitorovanie
 • počítanie motohodín s rozdelením doby prevádzky, doby chodu zariadenia a doby testovacieho režimu
 • nastavenie cca 50 parametrov zariadenia, meranie frekvencie, sieťového a generátorového napätia, režimov ovládania štartu a kontrolných parametrov
 • prepojenie s počítačom štandardu PC sériovou linkou (kábel do vzdialenosti 1200m, modem, rádiomódom)
 • diaľkové ovládanie, monitorovanie a diagnostiku sledovaného zariadenia pomocou prenosu pamäte udalostí uloženého do 4600 riadkov, možnosť odčítania doby chodu motorgenerátora v jednotlivých dňoch s presnosťou 1 sek
 • viacriadkový informačný displej poskytuje potrebné údaje o stave verejnej siete, o stave a chode zariadenia, aktuálny dátum, motohodiny, kód poruchy a pod.
 • svetelná a zvuková indikácia poruchových stavov
 • výstup pre telekomunikačný hlásič porúch ( 2 rôzne správy na 4 predvolené tel. čísla )
 • komunikácia v jazyku českom i anglickom • servisnú kontrolu stavu poruchových snímačov

Obsluha

Systém nevyžaduje žiadne náročné úkony spojené s obsluhou a údržbou.