Automatické záložné zdroje

Úprava vybraných elektrocentrál pre automatické záložné zdroje:

Sme jediná firma v SR, ktorá v kooperácii s firmou K. Řehák so sídlom v Prahe, ČR v dnešnej dobe inštaluje do vybraných kvalitných benzínových elektrocentrál elektromagnetický ventil pre PHM a namiesto elektromagnetu s dvojpolohovým stavom:"sytič – zap / vyp" používa inteligentný viacpolohový elektronicky ovládaný servopohon sytiča, ktorý zaisťuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť benzínových elektrocentrál v automatickej prevádzke.

Automatické motorové záložné zdroje – elektrocentrály s automatikou štartu zaisťujú napájanie dôležitých technológií pri mimotolerančnom napätí verejnej siete s možnosťou nastavenia množstva dôležitých parametrov.
Nami zostavované panely sú vybavené konzolou s dvojriadkovým displejom v ČJ, kde je signalizovaný stav a napätie siete a ďalšie technologické stavy záložného zdroja. Panely sú dodávané pre rozvody TN – S / PELF a úplne vyhovujú normám ČSN,STN – EU.

Panely ATS rady RG pre automatický štart

 • benzínové elektrocentrály:
  HONDA rady: 4500-5500 CXS1, EM 50iS, EM 650iS
  BRIGGS&STRATTON rady: ProMAX 6000E, 7500E-3
 • naftové elektrocentrály:
  KUBOTA PG15 - PG33

KUBOTA PG15 - PG33

 • Panel RG pri vzniku mimotolerančného napätia verejnej siete automatickým prepnutím zálohovaného vývodu na elektrocentrálu ochráni dôležitú technológii aj pri vzniku trvalého prepätia verejnej siete vzniknuté jej náhlym odľahčením
 • Elektronický zápis technologických stavov a porúch umožňuje rýchlu kontrolu funkcie vč. diagnostiky záložného zdroja
 • Automatické panely ATS rady RG sú vybavené stykačmi (v AC3) so vzájomnou 1x mechanikou a 2x elektrickou blokáciou a tým úplne vylučujú spätne napájať verejnú sieť TN –C / TN – S)
 • Záložný zdroj sa podľa nastavených parametrov automaticky testuje a výsledky testov sú zapisované do vnútornej pamäti jednotky RX.
 • Na riadiaci panel RG vybavený jednotkou rady RX poskytujeme rozšírenú záruku až 5 rokov
 • Systém ovládania panela RG zabráni poškodeniu elektrocentrály pri prekročení jej výkonu
 • Inštalovaný inteligentný viacpolohový servopohon sytiča benzínových elektrocentrál, namiesto štandardne používaného skokového dvojpolohového ovládania elektromagnetom, zaisťuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť štartu a chodu benzínovej elektrocentrály aj pri krátkom opakovanom výpadku verejnej siete
 • Panely ATS pre elektrocentrály zostavujeme podľa požiadaviek užívateľa
Základné vybavenie panelov rady RG
 • riadiaci modul ROGENA® rady RX 500, RX 500.1, RX 1500 (automat štartu elektrocentrál)
 • silové stykače v prevedení AC 3 s 2x elektrickým a 1x mechanickým vzájomným blokovaním
 • zaistenie vlastnej spotreby záložného zdroja
 • ovládanie palivového ventilu pre benzínové EC
 • automatický dobíjač štartovacích batérií RNB 12/24 E.
 • TOTAL STOP s aretácií (v zmysle ustanovení STN)
 • Ovládací a monitorovací konzola s dvojriadkovým displejom v ČJ
Rozšírené vybavenie:
 • externé TOTAL STOP (napr. pri požiari umožňuje odstaviť zálohované napájanie)
 • externá ovládacia a monitorovacia konzola v ČJ
  - RS 232 – do 50m
  - RS 422 – do 800m
 • analógové meranie prúdu v zálohovanej vetve
 • signalizácia prekročenia povolenej záťaže v zálohovanej vetve
 • komunikácia s PC po RS 232 / 422
 • zaistený vývod pre ovládanie VZT
 • chránič 30mA
 • GSM brána :
  - SMS správy o zmene technologického stavu záložného zdroja
  - kontrola aktuálneho technologického stavu záložného zdroja
  - diaľkové ovládanie záložnej elektrocentrály zdroja pomocou SMS/ internetu
  - možnosť diaľkového prestavenia modulu GSM
 • ďalšia možná výbava panela podľa požiadaviek užívateľa

Technický popis automatického panela RG vrátane možnosti nastavenia pošleme na vyžiadanie.