Controller RX 500

Automatický rozvádzač osadený controllerom RX500 pre ovládanie elektrocentrál (EC), náhradných zdrojov elektrickej energie.

Použitie

 • rozvádzač EC zaisťuje prevádzku elektrocentrály v prípade výpadku verejnej siete, keď zabezpečuje núdzovú dodávku elektrickej energie.
 • ovládanie zariadenia, kontrolu sieťového a generátorového napätia, prepínanie zálohovanej vetvy je riadené plne automaticky pomocou mikroprocesorovej jednotky RX 500. Súčasťou rozvádzača je aj automatický dobíjač štartovacích batérií.
 • široká škála nastavovacích parametrov umožňuje nastaviť chod EC podľa potrieb užívateľa
 • prepínacie stykače sú vzájomne elektricky a mechanicky blokované tak, aby nedošlo k napájaniu odpojenej verejnej siete z EC

Príslušenstvo

Na zvláštnu objednávku je možné dodať:

 • pripájaciu linku RS232 určenú k monitorovaniu a ovládaniu EC pomocou PC (podmienkou je vyradenie ovládacieho panelu)
 • telekomunikačný modul TM pre hovorenú signalizáciu porúch (2° EC)
 • GSM bránu na prenos SMS (monitorovanie a spätné ovládanie) EC

Riadiaca jednotka pracuje v reálnom čase a umožňuje celkovú diagnostiku zariadenia, ktorú zapisuje v reálnom čase do vlastnej pamäte.

Popis funkcie

Na ovládacom paneli (konzole) rozvádzača je tlačidlo „TEST“, ktoré slúži ako prepínač k nastaveniu požadovaného režimu chodu elektrocentrály.
Režim sa aktivuje s oneskorením, keď je ovládacie tlačidlo v kľude.
 • „MANU“ – stykač siete trvale zopnutý, po výpadku siete EC neštartuje
 • „AUTO“ – po výpadku elektrickej energie z verejnej siete pracuje EC podľa nastavených parametrov. Po návrate napätia verejnej siete sa prepne zálohovaný vývod späť na sieťový prívod a EC sa zastaví
 • „TEST“ – vykoná sa štart zariadenia, vykoná sa kontrola funkcie EC
 • „ALT“ – vykoná sa štart EC, zálohovaná časť sa prepojí na EC aj keď je napätie siete v požadovaných parametroch

Červené havarijné tlačítko s aretáciou odopína vývod z rozvádzača a zastaví chod EC.