Ako zvoliť správny generátor/EC/

Výber správneho generátora pre potrebu zákazníka nebýva vždy ľahká úloha. Ľahko sa môžu vyskytnúť problémy pri určení potreby výkonu na spustenie a napájanie predpokladanej záťaže.

Generátor by mal byt považovaný za vhodný, len ak je schopný zvládnuť záťaž dodávkou stabilnej frekvencie a napätia v časovom rozpätí do jednej sekundy od zapojenia záťaže. Najmä pri použití induktívnych a kapacitných typov záťaží je nutné brať na zreteľ zvýšený odber pri ich spustení. Niektoré tieto záťaže potrebujú pri štarte až 5-násobok!l! svojho príkonu. Najlepším spôsobom na určenie potreby výkonu na napájanie záťaže je zmerať induktívnym ampérmetrom príkon záťaže pri štarte a následne za chodu. Ak meranie nie je možné vykonať, oboznámte zákazníka s nasledovnými faktami a zásadami:

Napájanie záťaže odporového typu

Takýmto typom záťaže je napríklad žiarovka, ohrievač, hriankovač, sušič vlasov, kávovar atd. a pri štarte potrebuje 1,0 až 1,1-násobok svojho bežného prevádzkového príkonu. Pri jej napájaní nedochádza k fázovému posunu napätia a prúdu, teda výkonový faktor = 1, tj. príkon záťaže uvádzaný vo wattoch je rovný príkonu uvádzanému vo voltampéroch (W = VA). To znamená, že pre napájanie kávovaru s uvádzaným príkonom 1 500 W treba menovitý výkon generátora asi 1 500 až 1 650 VA. V prípade, že nameriate ampérmetrom odber záťaže odporového typu, vypočítate príkon nasledovne:

špecifikované napätie * nameraný prúd = VA (napríklad: 230 V X 6,2 A 1 426 VA).

Napájanie záťaže induktívneho alebo kapacitného typu

Takýmto typom záťaže sú spotrebiče s elektrickými motormi, mikrovlnné rúry, televízory, klimatizačné jednotky a iné typy spotrebičov, ktoré nie sú výhradne odporovým typom záťaže. Tieto záťaže potrebujú pri štarte (bezprostredne po ich zapojení) oveľa viac výkonu, ako je ich uvádzaný prevádzkový príkon. Z tohto dôvodu pre ne nie je možné zvoliť správny generátor na základe uvádzaného príkonu. Okrem uvádzaného prevádzkového je nutné poznať aj štartovací príkon. Najlepšie je tento štartovací príkon odmerať vhodným ampérmetrom. Napríklad pre sériové motory je štartovací príkon 1,0 až 1,5-násobkom bežného príkonu, ale pre indukčné alebo asynchrónne motory to bežne býva až 2,5 až 5,0-násobok! Štartovací príkon záťaže nesmie presiahnuť maximálny výkon generátora. V prípade nedostatočného výkonu sa môžu tieto spotrebiče (najmä motory) pri príliš dlhom štarte v dôsledku nedostatočného výkonu zdroja prehriať a poškodiť. Okrem toho treba zvážiť aj predpokladanú frekvenciu vypnutí a zapnutí tohto typu záťaže a adekvátne zvoliť generátor s dostatočnou rezervou výkonu. Pri napájaní záťaže indukčného alebo kapacitného typu ešte navyše dochádza k fázovému posunu prúdu a napätia, a preto je výkonový faktor menší ako 1 (približne 0,85 podľa veľkosti fázového posunu).

Všeobecné zásady:

Metóda základného výpočtu pre záťaž a generátor

  • Chladničky, mrazničky a kompresory majú väčšinou indukčný typ motora a ich odber pri štarte môže byť až 5-násobne vyšší ako ich príkon
  • Mikrovlnné rúry sa zvyknú výkonovo označovať podľa ich výkonu varenia, čo je v skutočnosti len polovica ich skutočného príkonu. Okrem toho majú krátkodobo pri štarte približne o 25 % vyšší odbor, ako je ich príkon, takže mikrovlnná rúra označovaná ako 600 W (výkon varenia) potrebuje výkon 1 500 W
  • Napájanie elektrických zváracích zariadení je najlepšie konzultovať s výrobcom

Špecifikácia jednotlivých generátorov podľa výstupného výkonu a spôsobu regulácie

Špecifikácia jednotlivých generátorov podľa výstupného výkonu a spôsobu regulácie

Pomôcka na určenie požadovaného výkonu elektrocentrály

Pomôcka na určenie požadovaného výkonu elektrocentrály